foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

We wtorek 14 listopada na boisku Orlik w Pieniężnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Braniewskiego w Piłce Nożnej Chłopców rocznika 2011 i młodsi. Nasza drużyna  stanęła na   podium - zajęła 2. miejsce i awansowała do kolejnego etapu - rozgrywek rejonowych.

Tydzień wcześniej 7 listopada w Braniewie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców rocznika 2009 i młodsi. Zespół z Pieniężna zajął 4. miejsce. Gratulujemy zawodnikom i trenerowi panu Dariuszowi Kaczmarczykowi.

galeria

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved