foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Up

-

-
Date:
11 październik 2022

KALENDARZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Szkoła zapewnia w tych dniach zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I – III, jeśli rodzice zgłoszą z tygodniowym wyprzedzeniem potrzebę takich zajęć.

14.10.2022 (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej

31.10.2022 (poniedziałek) – dzień przed świętem Wszystkich Świętych

02.05.2023 (wtorek) – Dzień Flagi, dzień między 1 a 3 maja

23 – 25.05.2023 (wtorek, środa, czwartek) – Egzamin ósmoklasisty

09.06.2023 (piątek) – dzień po święcie Bożego Ciała

 
 
 
Powered by Phoca Download

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved