foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Up

Dni wolne 2021

Dni wolne 2021
Date:
01 październik 2021

Kalendarz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

15.10.2021 (piątek)

12.11.2021 (piątek)

07.01.2022 (piątek)

02.05.2022 (poniedziałek)

24.05 - 26.05.2022 (Egzamin ósmoklasisty)

17.06.2022 (piątek)

 
 
 
Powered by Phoca Download

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved