foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

PLAN KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Imię i nazwisko nauczyciela

dzień konsultacji - godzina

sala lekcyjna

Urszula Chrościcka

co 2 tygodnie: środa 8 godzina lekcyjna - co drugi tydzień.

sala nr 114

Małgorzata Czaplińska

poniedziałek lekcja 6

 4

Katarzyna Dobrzańska

środa, lekcja 8

108

Anna Gałan

Wtorek, 6 godzina lekcyjna

 6

Joanna Golec

Wtorek, 6 godzina lekcyjna

gabinet pedagoga

Małgorzata Iwaszko

Poniedziałek, 7 godzina,co 2 tygodnie

12

Anna Januszko

piątek 0 godzina lekcyjna

112

Dariusz Kaczmarczyk

wtorek 0 godzina lekcyjna

23

Agnieszka Karwecka

poniedziałek 8 godzina lekcyjna

16

Julita Królicka

Wtorek, 6 godzina lekcyjna

5

Krystyna Kruba

czwartek 8 godz. lekcyjna

8

Agnieszka Kuziuta

poniedziałek 6 godz. lekcyjna

gabinet pedagoga

Daniela Kuzyk

czwartek 8 godz. lekcyjna

20

Marzena Machnowska

środa 0 godz. lekcyjna (będą co tydzień)

112

Anna Maczuga

poniedziałek , 7 godz. lekcyjna

biblioteka

Artur Masłej

co dwa tygodnie:

 

Joanna Mokrzycka

środa 8 godz. lekcyjna

 109

Anna Nisiewicz

wtorek 5 godz. lekcyjna

 2

Justyna Panasiuk

wtorek  8 lekcja, co dwa tygodnie

 109

Jadwiga Pilucik

   

Mirosława Sadżuga

wtorek 7 godz. lekcyjna

10

Anna Sęk

Wtorek  0 godz. lekcyjna

109

Robert Słonina

środa - 14.25 - 15.25

gabinet dyrektora w starej szkole

Wiesława Sokołowska

Wtorek, 8 lekcja 14:25

112

Agnieszka Szczepłocka

środa 14.30 (8 godzina lekcyjna)

129

Anna Szniggenberg

Poniedziałek, 6 godzina lekcyjna

13

Aneta Szydłowska - Kisielewicz

Poniedziałek, 14.25 -15.25

15

Beata Tabaczyńska

Poniedziałek , 8 godz lek

129

Teresa Monika Trukawka

Środa, 6 godz. lekcyjna

1

Robert Trzebiński

Czwartek, 7 godz lekcyjna

23

Agnieszka Turczyk

Poniedziałek, 9 godz. lekcyjna

20

Ireneusz Turczyk

Wtorek 0 godzina lekcyjna

20

Zofia Wiśniewska

Wtorek 0 godz. lekcyjna

3

Wioletta Wolak

środa 14.25 - 15.10

gabinet dyrektora w nowym budynku

Agnieszka Zawiszewska

środa 6 godz.lekcyjna

sala nr 9

Jolanta Zinko

Środa 8. lekcja

sala 116

Anna Żaba

czwartek 8. lekcja

sala 7

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved