foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

PLAN KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Nr.

Imię i nazwisko nauczyciela

dzień konsultacji – godzina

sala lekcyjna 

1

Małgorzata Czaplińska

poniedziałek 12.40-13.25

4

2

Anna Gałan

wtorek 12:25 - 13:25

sala 10

3

Joanna Golec

wtorek 13.25 - 14.25 

gabinet pedagoga

4

Yevhen Havrylyshyn

   

5

Małgorzata Iwaszko

wtorek 13.30-14.30 (co drugi tydzień)

120

6

Anna Januszko

piątek 7:00-8:00

112

7

Dariusz Kaczmarczyk

poniedziałek godz. 14:30 - 15:30

23

8

Agnieszka Karwecka

nauczyciel na zwolnieniu lekarskim

 

9

Julita Królicka

czwartek 7.00-8.00

5

10

Krystyna Kruba

środa 12:25 - 13:25

8

11

Agnieszka Kuziuta

piątek 10.25 - 11.25

gabinet pedagoga

12

Daniela Kuzyk

czwartek 14:25 - 15:25

20

13

Aneta Lachowicz

pierwszy piątek miesiąca: 14.20 - 15.20

pokój nauczycielski w nowym budynku

14

Marzena Machnowska

poniedziałek 7:10 - 7:55 

112

15

Anna Maczuga

czwartek 12.30 - 13.30

biblioteka 

16

Artur Masłej 

   

17

Joanna Mokrzycka

wtorek 7.00-8.00 (co drugi tydzień)

109

18

Anna Nisiewicz

poniedziałek 12.30-13.30

2

19

Justyna Panasiuk

środa 13.30 - 14.30

109

20

Zofia Podlecka

poniedziałek 12.30-13.30

2

21

Mirosława Sadżuga

wtorek 13:25 -14:25

114

22

Anna Sęk

piątek 7.00 - 8.00

107

23

Wiesława Skubiszewska

poniedziałek 7.00 - 8.00

1

24

Robert Słonina

środa 14:00 - 15:00

gabinet stara szkoła

25

Wiesława Sokołowska

wtorek 13:30 - 14:30

112

26

Agnieszka Szczepłocka

wtorek 12.30 - 13.30

129

27

Anna Szniggenberg

wtorek 12.30-13.30

13

28

Aneta Szydłowska - Kisielewicz

czwartek 12.40 - 13.40

20

29

Teresa Monika Trukawka

poniedziałek 13.30-14.30

biblioteka

30

Robert Trzebiński

czwartek 13.30 - 14.30

23

31

Agnieszka Turczyk

czwartek 12.25- 13.25 

15

32

Ireneusz Turczyk

środa 7:00-8:00

23

33

Zofia Wiśniewska

poniedziałek 7.00 - 8.00

3

34

Wioletta Wolak

środa 14.00 - 15.00

gabinet wicedyrektora

35

Agnieszka Zawiszewska

poniedziałek 7.00-8.00

9

36

Jolanta Zinko 

czwartek  13.30-14.30 

116

37

Anna Żaba

czwartek 14.20-15.20

7

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved