foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

lodowisko2017 20Dn. 17 stycznia 2018 r. klasa VA i VB oraz grupa uczniów z klasy VIA i VIB uczestniczyła w wyjeździe rekreacyjnym na odkryte lodowisko przy ul, Jeziołowicza w Olsztynie. Oprócz tego niektórzy mieli okazję podjąć po raz pierwszy naukę jazdy na łyżwach i jak widać zakończoną powodzeniem. Po 1.5 godzinnej jeździe udaliśmy się jeszcze na posiłek do McDonald’s i powróciliśmy do Pieniężna. Wyjazd zorganizowali p. Anna Sęk i p. Piotr Żukowski.

galeria

leon2017 1

Znamy już wyniki rundy jesiennej Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego Języka Angielskiego LEON 2017, w którym wzięło udział 30 uczniów naszej Szkoły. Konkurs był przeprowadzony w kategorii klasy IV, V i VI. Wśród czwartoklasistów najlepszymi okazali się Miłosz Mokrzycki,który zajął 34 miejsce, Kacper Pilucik - 35 miejsce, a Szymon Dawidowicz i Weronika Grzegorczyk zajęli 38 miejsce. W kategorii klasy V najlepiej wypadli: Oliwia Karpińska - 23 miejsce, Bartłomiej Tyrawski - 25 miejsce oraz Michał Orłowski - 26 miejsce. W klasach szóstych najlepiej napisali: Mikołaj Terebieniec - 16 miejsce, Amelia Malaszewska - 18 miejsce i Tomasz Skiba - 19 miejsce. Pamiątkowe dyplomy zostaną wręczone po feriach. Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! Opiekunowie: p. Anna Nisiewicz i p. Piotr Żukowski.

galeria

Dnia 05.01.2018 r. dokonano podsumowania XVIII edycji „ GÓRA GROSZA”, do której włączyli się uczniowie naszej szkoły z klas I – VII. Akcja „ GÓRA GROSZA” trwała w całej Polsce w dniach od 27.11. 2017r. do 02.01.2018r., której celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

              Największą kwotę zebrała klasa IIIa ( wych. Zofia Wiśniewska) – 153,63 zł ( w tym 2812 monet oraz 3 banknoty), zaś największą ilość monet ( 4821 sztuk w kwocie 143,78 zł ) zebrała klasa Ib (wych. Małgorzata Czaplińska). Łącznie zebraliśmy 499,46 zł.

             Powyższa kwota zostanie przekazana dla Towarzystwa NASZ DOM w Warszawie za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ.

Samorząd Uczniowski

Opiekun: Mirosława Sadżuga

         Jak każdego rokarnawal 2018 18ku semestr w naszej szkole kończymy balem karnawałowym. Dzieci przebrane za bohaterów: bajek, filmów, lektur zapełniły salę balową. Była muzyka, tańce i dobra zabawa dla wszystkich, którzy czują rytm. Spośród uczniów wyróżniliśmy i przyznaliśmy korony króla i królowej balu dla najlepszych tancerzy.
           Było głośno i radośnie...

galeria

image011

     Dnia 04.01.2018r. otrzymaliśmy wyniki z Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus – 28 Edycja, do którego 06.11.2017r. z naszej szkoły przystąpiło 12 uczniów kl. III – VII.

Czterech uczniów zostało laureatami:

  1. Amelia Malaszewska –
  2. Paweł Rudyk –
  3. Tomasz Skiba –
  4. Miłosz Mokrzycki –

     Uczniów do konkursu przygotowały: p. Mirosława Sadżuga, p. Teresa Krysiuk i p. Wiesława Skubiszewska.

     Gratulujemy laureatom i życzymy wszystkim uczestnikom dalszych sukcesów. Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w następnej edycji.

 galeria

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved