foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Wszystkim życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia 2 września 2019 r.!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w środę 19 czerwca. Rozpoczęło się przemową dyrektora placówki p. Roberta Słoniny i zaproszonych gości.

P. dyrektor szczególne słowa skierował do p. Leokadii Rymkiewicz i p. Kazimierza Nizińskiego, którzy zakończyli pracę zawodową. Życzył im zasłużonego wypoczynku. Wychowawcy razem z p. dyrektorem i p. burmistrzem Kazimierzem Kiejdo wręczyli nagrody wyróżnionym uczniom (klasy I-III - 32 osoby, klasy IV-VIII - 58). Najwyższe wyniki w nauce w minionym roku szkolnym osiągnęli siódmoklasiści: Amelia Malaszewska i Tomasz Skiba oraz uczeń V klasy Miłosz Mokrzycki. Nauczyciele wychowania fizycznego podsumowali szkolny konkurs wiedzy o sporcie. Laureatami zostali: Tomasz Skiba (1.miejsce), Bartłomiej Wanek (2.miejsce) i Weronika Kutryb (3.miejsce). Wręczono także nagrody za powiatowy konkurs plastyczny „Jak bezpiecznie spędziłeś ferie?”. Zwycięzcy to: Emilia Zielińska (1.miejsce), Julian Witliński (2.miejsce) i Michalina Woźna (3.miejsce). Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie matematycznym Kangur 2019 otrzymali: Miłosz Machnowski i Miłosz Mokrzycki. Radny powiatu braniewskiego Waldemar Grzybowski przekazał upominki młodym dziennikarzom – redaktorom szkolnego pisma „Spoko. Po Dzwonku”.

Dyrektor szkoły wręczył dyplom „Przyjaciela Szkoły” osobom, które w minionym roku szczególnie wspierały placówkę: p. Ewie Kutryb, p. Małgorzacie Trukawce, p.Joannie Tyrawskiej, p. Urszuli Lebczyńskiej, p.Jarosławowi Skibie.

Po uroczystym apelu uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami i otrzymali świadectwa ukończenia klasy.

(foto: p. Jan Sz.)

galeria

Uczennica V klasy Oksana Biłas zajęła I miejsce w konkursie plastycznym pt. „Obrazy usłyszane w Cerkwi” (w kategorii klas IV-VI) organizowanym w ramach XXXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2019” w Hajnówce pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Oksana wykonała pracę techniką kolażu pod kierunkiem p. Małgorzaty Czaplińskiej. Gratulujemy!

galeria

We wtorek 12 czerwca br. w naszej szkole zabrzmiał „ostatni dzwonek” dla 19 absolwentów klasy ósmej, którzy od września rozpoczną naukę w szkole średniej.

P. Robert Słonina, dyrektor szkoły powitał uczniów, ich rodziców i zaproszonych gości. Wychowawczyni tegorocznych absolwentów p. Joanna Mokrzycka zwróciła się do każdego z uczniów, wręczając mu dyplom i nagrodę książkową. Szczególne słowa uznania skierowała do Igi Trukawki, która ukończyła szkołę z wyróżnieniem. Uczennica została także laureatką Nagrody Burmistrza „za wysokie wyniki w nauce oraz promowanie miasta i gminy na forum krajowym i międzynarodowym”. Wychowawczyni podziękowała również rodzicom za okazane wsparcie i pomoc. Zebrani byli świadkami wręczenia licznych nagród za działalność artystyczną, sportową oraz wolontariacką. Tegoroczny tytuł „Przyjaciela szkoły” i okolicznościowy dyplom otrzymali: Joanna i Cezary Kałamajowie, Lubomira Wacławska, Tomasz Radomski, Leszek Kłębucki i Tadeusz Kłębucki. Rodzice na ręce dyrektora złożyli wyrazy wdzięczności wszystkim pracownikom szkoły. Burmistrz Kazimierz Kiejdo razem z przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Kisielem pogratulowali uczniom ukończenia szkoły, a pedagogom podziękowali za trud pracy wychowawczej i dydaktycznej.

Absolwenci przygotowali z tej szczególnej okazji program artystyczny pt. "Jeden dzień z życia ósmoklasisty", w czasie którego zaprezentowali w dużym skrócie swoją dotychczasową przygodę ze szkołą. Z tego powodu wcielili się na chwilę w nauczycieli i przedstawili dowcipny komentarz muzyczny do zagranych scenek. Pokazali także swoje niezwykłe talenty: muzyczne (gra na perkusji – Kamil Kruba, beat box – Bartek Wanek i Hubert Makutunowicz) oraz taneczne – duet Iga Trukawka i Majka Kałamaj w improwizacji dancehall. Cała klasa wykonała taniec kowbojski.

Było radośnie i wzruszająco. Padły ciepłe słowa podziękowań oraz życzenia bezpiecznych chwil podczas wakacji.

(foto: Amelia M., p. Jan. Sz.)
galeria

Uczennica V klasy Oksana Biłas zajęła I miejsce w konkursie plastycznym pt. „Obrazy usłyszane w Cerkwii” (w kategorii klas IV-VI) organizowanym w ramach XXXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2019” w Hajnówce pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Oksana wykonała pracę techniką kolażu pod kierunkiem p. Małgorzaty Czaplińskiej. Gratulujemy!

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved