foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Troje uczniów naszej szkoły zostało nagrodzonych w konkursie plastycznym "Łowimy pędzlem i kredkami" zorganizowanym przez Polski Zwiazek Wędkarstwa w Elblągu:


II - miejsce Martyna Matuszczak kl IIA w kategorii do lat ośmiu,

III - miejsce Iga Szczawińska kl IV A w kategorii do lat dziesięciu,

wyróżnienie  Franek Machnowski kl IIA w kategorii do lat ośmiu.


Laureaci zostali nagrodzeni upominkami i gadżetami przez Elbląski Związek Wędkarski. Dziękuję paniom, które zachęciły 32 uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom. 

(opr. Dariusz Kaczmarczyk)

(foto: archiwum organizatora PZW)

W środę 31.03. 2021r. nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili szkolny test wiedzy sportowej. Należało odpowiedzieć na 25 pytań zwiazanych z różnymi dziedzinami sportu.  Wśród 15 uczestników najlepsi okazali się:

Kułyk Mateusz 22pkt
Jakóbek Dawid 20 pkt
Dworak Anna 20 pkt

W przypadku takiej samej ilości punktów decydowała szybkość przesłania testu.

Gartulujemy!

Tu możesz sprawdzić poprawne odpowiedzi.

W środę 31 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji wolontariusze ogłosili akcję w naszej szkole akcję: „Bądź świadomy, bądź niebieski!”

31 marca wszyscy zasiedliśmy  do lekcji ubrani w kolor niebieski. Wychowawcy zrobili zdjęcie swoim klasom.

/opr. Paweł R. VIb/

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved