Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie - Home

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

23 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangur 2018". Na poziomie klas czwartych wynik bardzo dobry uzyskał Miłosz Mokrzycki, a Julia Zawadzka otrzymała wyróżnienie. Oprócz dyplomów pamiątkowych zwycięzcy dostali nagrody rzeczowe- książki oraz bony do Empiku.  Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

img 20180416 090042

    W dniu 24 kwietnia 2018 roku zakończył się I Szkolny Konkurs „Tajemnice Przyrody” dla klas 4-6 szkół podstawowych. Konkurs był skorelowany z podręcznikiem „Tajemnice Przyrody” i obejmował materiał znajdujący się w pierwszych czterech działach podręcznika. Do konkursu przystąpiło 37 uczniów z klas 4-6. Konkurs składał się z dwóch etapów: pierwszy - test składający się z zadań zamkniętych (45 minut), drugi – test (zadania zamknięte ) + umiejętność korzystania z atlasu „Świat przyrody” (60 minut).

Do finałowej piętnastki zakwalifikowali się uczniowie: Tomasz Skiba kl. VIb, Julia Gąsior kl. IVa, Anna Dworak kl. Va, Amelia Malaszewska kl. VIa, Wiktoria Terebieniec kl. IVa, Miłosz Mokrzycki kl. IVa, Oliwia Gulbicka kl. Va, Szymon Dawidowicz kl. IVa, Julia Zawadzka kl. IVb, Natalia Zinko kl, IVb, Laura Omelan kl. IVa, Michał Orłowski kl. Va, Robert Krukowski kl. Vb, Dagmara Klepczyńska kl. VIa, Artur Wardak kl. VIb.

Tytuł laureata otrzymali uczniowie, którzy zdobyli wysoki wynik punktowy. Wszystkim laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy.

Uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce otrzymali dyplomy, za zajęcie najwyższych lokat w konkursie oraz nagrody książkowe. Byli to:

I miejsce – Tomasz Skiba kl. VIb

II miejsce - Julia Gąsior kl. IVa, Anna Dworak kl. Va, Amelia Malaszewska kl. VIa

III miejsce – Wiktoria Terebieniec kl. IVa, Miłosz Mokrzycki kl. IVa, Oliwia Gulbicka kl. Va.

Wszystkim Laureatom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

galeria

Anna Sęk

Dnia 27 kwietnia 2018 roku   pielęgniarka szkolna p. Małgorzata Szatanek w ramach programu profilaktycznego pod hasłem : Trzymaj formę, zorganizowała happening.
 Tym razem z udziałem klas szóstych oraz przy współpracy z p. Jadwigą Pilucik.
 Na początek  uczniowie kl.VI B zaprezentowali przedstawienie „Żyj zdrowo”.
 Uzasadniali w nim, dlaczego warto odżywiać się zdrowo i zrezygnować z tzw. śmieciowego jedzenia i wszelkich używek, oraz uzależnień, a także  jaką wartość dla naszego zdrowia
ma ruch na świeżym powietrzu i uprawianie sportu.
Następnie rozpoczęliśmy  konkurencje . Wytypowane zespoły odpowiadały na pytania dotyczące zasad zdrowego stylu życia, rozwiązywały zagadki, kalambury, rywalizowały
w konkursie jedzenia jogurtu z zawiązanymi oczyma, układania piramidy z kubeczków, rozpoznawania utworów muzycznych i konkurencji sportowych itd.   Wszystkie konkurencje śledziła komisja w składzie :
p.  Beata Marciniak – Sanepid w Braniewie (promocja zdrowia),p. Jadwiga Majewska – Urząd Miejski w Pieniężnie, p. Jarosław Skiba – przewodniczący Rady Rodziców oraz dyrektor p. Robert Słonina.
Ostatecznie zwyciężyła klasa VIA Gratulacje!
Sponsorami byli : Urząd Gminy – Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 i Rada Rodziców. Oprawę muzyczną przygotował i prezentował  p.  Piotr Żukowski .
Dziękujemy  wszystkim zaangażowanym za wspólną zabawę.

 

Galeria --->

image003W Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej odbyło się uroczyste spotkanie uczniów edukacji wczesnoszkolnej z okazji
STU LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
Dzieci dowiedziały się, że w 1795 roku doszło do III rozbioru naszego państwa. Polska zginęła z mapy świata. Dopiero po 123 latach, w roku 1918 kraj nasz odzyskał niepodległość. Rok 1918 - to dokładnie sto lat temu.
Uczniowie spotkali się, żeby przypomnieć tak ważny dla nas czas.
Dziś jesteśmy Polakami. Mamy swój kraj. Swój język. Jesteśmy wolni.
Połączyliśmy naukę z zabawą. Uczniowie nie rywalizowali między sobą. Bawili się wspólnie.
Uroczystość rozpoczęła się od hymnu i poloneza. Prawie setka uczniów zatańczyła do muzyki Michała Kleofasa Ogińskiego.
Następnie każda wychowawczyni (M.Czaplińska, D.Gulbicka, A.Nisiewicz, W.Skubiszewska i Z.Wiśniewska) przygotowała uczniów do rozwiązywania zadań: uzupełnianie tekstu hymnu, układanie mapy Polski, quiz o okolicy, rozpoznawanie sławnych Polaków, rozwiązywanie zagadek i układanie odpowiedzi z rozsypanek literowych.
Zadania przeplatały występy wokalne. Dzieci śpiewały: pieśni patriotyczne, ludowe i wojskowe.
Uroczystość zakończyła się „KATECHIZMEM POLSKIEGO DZIECKA” -Kto ty jesteś? – Polak mały…

galeria

20 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej odbył się Powiatowy Konkurs Oratorski ,,Legendy Warmii. Cele przedsięwzięcia to przede wszystkim zainteresowanie kulturą i tradycją Warmii, kształcenie umiejętności krasomówczych oraz popularyzacja czytelnictwa. W zmaganiach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych powiatu braniewskiego. Każdy uczestnik przygotował prezentację wybranej legendy Warmii. W komisji jurorskiej pracowały:           p. Lubomira Wacławska i p. Zofia Gałczyńska, które wyłoniły ośmiu laureatów z klas IV- VII. Są to:

  1. Jakub Mikulski- Szkoła Podstawowa w Pakoszach
  2. Karol Mamiński- Szkoła Podstawowa w Piotrowcu
  3. Martyna Rycko- Szkoła Podstawowa w Płoskini
  4. Julia Ulicka- Szkoła Podstawowa w Płoskini
  5. Amelia Krzysztoń- Szkoła Podstawowa w Pieniężnie
  6. Michalina Błońska- Szkoła Podstawowa w Pieniężnie
  7. Miłosz Mokrzycki- Szkoła Podstawowa w Pieniężnie
  8. Mikołaj Witliński- Szkoła Podstawowa w Pieniężnie

Laureaci i uczestnicy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody książkowe. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły przy Szkole Podstawowej w Pieniężnie. Zmagania przygotowały i przeprowadziły nauczycielki: p. Joanna Mokrzycka i p. Agnieszka Turczyk. Nagrody         i poczęstunek ufundowała Gmina Pieniężno w ramach zadania publicznego w zakresie I: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Organizatorki serdecznie dziękują gospodarzowi placówki- panu dyrektorowi Robertowi Słoninie, członkom jury oraz paniom polonistkom, które przygotowały uczniów. Serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom konkursu, którzy odważnie zgłosili się do wcale niełatwych zmagań oratorskich.

 

GALERIA --->

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved