foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

nr

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin

1

SKS - piłka nożna dziewczęta 

Robert Trzebiński

czwartek 14:30 - 16:00

2.

SKS - piłka nożna chłopcy

Darek Kaczmarczyk

poniedziałek

17:15-18:45

3.

SKS - tenis stołowy

Darek Kaczmarczyk

poniedziałek

15:45 - 17:15

4.

Zespół wokalny – „W drodze”

Agnieszka Szczepłocka

Poniedziałek

14.30-16.00

5. 

Koło dziennikarskie

Anna Januszko

środa 

0.lekcja

wtorek 0.lekcja

6.

Koło plastyczne

Małgorzata Czaplińska

Środa
Lekcja 6-7

7. 

Zajęcia rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem zadań tekstowych z matematyki

Jolanta Zinko

Środa 6 godzina lekcyjna sala 10

       

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved