foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

RODZAJ ZAJĘĆ

Prowadzący

termin

Zajęcia rozwijające z matematyki

Mirosława Sadżuga

 

Jolanta Zinko

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Jolanta Zinko

 

Zajęcia rozwijające z języka polskiego

Anna Maczuga

 

Agnieszka Turczyk

 

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 Anna Maczuga

 

Zajęcia wyrównawcze z chemii

Wioletta Wolak

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Daniela Kuzyk

Zajęcia z języka niemieckiego (przygotowujace do egzaminu)

raz w miesiącu konsultacje dla pozostałych klas

Marzena Machnowska

Zajęcia rozwijające z historii

Wiesława Sokołowska

Szkolne Koło Sportowe – piłka nożna

Robert Trzebiński

 

Dariusz Kaczmarczyk

Szkolne Koło Sportowe – piłka siatkowa

Ireneusz Turczyk

 

Gimnastyka korekcyjna

Ireneusz Turczyk

 

Robert Trzebiński

Koło muzyczne - zespół „W drodze”

Agnieszka Szczepłocka

Koło dziennikarskie - gazetka „SPoko”

Anna Januszko

 

Koło wolontariatu „Młodzież w działaniu”

Julita Królicka

 

Zajęcia w ramach projektu „Szkoła kompetencji kluczowych”

Joanna Golec

 

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Joanna Golec

     

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved