foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

RODZAJ ZAJĘĆ

Prowadzący

termin

Zajęcia rozwijające z matematyki

Mirosława Sadżuga

piątek 0.lekcja

poniedziałek 7.lekcja

Jolanta Zinko

środa 7.lekcja

czwartek 8.lekcja

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Jolanta Zinko

wtorek 0.lekcja

środa 8.lekcja

Zajęcia rozwijające z języka polskiego

Anna Maczuga

poniedziałek 6.lekcja

środa 6.lekcja

Agnieszka Turczyk

 

czwartek 0.lekcja

piątek 7.lekcja

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 Anna Maczuga

wtorek 0.lekcja

czwartek 6.lekcja

Zajęcia wyrównawcze z chemii

Wioletta Wolak

wtorek 0.lekcja

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Daniela Kuzyk

piątek 7.lekcja

Zajęcia z języka niemieckiego (przygotowujace do egzaminu)

raz w miesiącu konsultacje dla pozostałych klas

Marzena Machnowska

poniedziałek 0.lekcja

Zajęcia rozwijające z historii

Wiesława Sokołowska

Szkolne Koło Sportowe – piłka nożna

Robert Trzebiński

dziewczęta: poniedziałek 15:00-16:30


chłopcy: wtorek

16:00-17:30

Dariusz Kaczmarczyk

chłopcy: czwartek 16.00-17:30

Szkolne Koło Sportowe – piłka siatkowa

Ireneusz Turczyk

środa 6. i 7.lekcja

 

Gimnastyka korekcyjna

Ireneusz Turczyk

środa 5.lekcja

piątek 0.lekcja

czwartek 0. lekcja

czwartek 5. lekcja

Robert Trzebiński

piątek 5 lekcja

Koło muzyczne - zespół „W drodze”

Agnieszka Szczepłocka

środa 7. i 8. lekcja

Koło dziennikarskie - gazetka „SPoko”

Anna Januszko

wtorek 7.lekcja

środa 0.lekcja 

Koło wolontariatu „Młodzież w działaniu”

Julita Królicka

według potrzeb

 

Zajęcia w ramach projektu „Szkoła kompetencji kluczowych”

Joanna Golec

Elżbieta Ciechanowicz

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Joanna Golec

środa 0. lekcja

     

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved