foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

RODZAJ ZAJĘĆ

Prowadzący

termin

Zajęcia rozwijające z matematyki

Mirosława Sadżuga

Czwartek 0.lekcja

Jolanta Zinko

Czwartek 0.lekcja (VIa)

Środa 1.lekcja

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Mirosława Sadżuga

Środa 0.lekcja (VIIIA)

Wtorek 0.lekcja (VIIB)

Jolanta Zinko

Środa 7.lekcja

Zajęcia rozwijające z języka polskiego

Joanna Mokrzycka,

Poniedziałek 0.lekcja

Agnieszka Turczyk,

Poniedziałek 0.lekcja

Anna Januszko (kl.IVa)

Wtorek 1.lekcja

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Joanna Mokrzycka,

Piątek 1.lekcja

Agnieszka Turczyk,

Poniedziałek 7.lekcja

Anna Maczuga

Wtorek 1.lekcja

Zajęcia rozwijające z biologii

Anna Sęk

Poniedziałek 0.lekcja

Wioletta Wolak

Środa 8.lekcja

Zajęcia rozwijające z chemii

Wioletta Wolak

Poniedziałek 8.lekcja

Zajęcia wyrównawcze z chemii

Wioletta Wolak

Czwartek 8.lekcja

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego

Marzena Machnowska (kl.VIII)

Czwartek 0.lekcja

Zajęcia rozwijające z historii

Wiesława Sokołowska

Czwartek 8.lekcja

Szkolne Koło Sportowe – piłka nożna

Robert Trzebiński

Czwartek 16:00-17:30

Dariusz Kaczmarczyk

Poniedziałek godz.16:00

Szkolne Koło Sportowe – piłka siatkowa

Dariusz Kaczmarczyk

Czwartek godz.14:30

Gimnastyka korekcyjna

Ireneusz Turczyk

Poniedziałek 5. i 6.lekcja

Środa 5. i 6.lekcja

Koło muzyczne - zespół „W drodze”

Agnieszka Szczepłocka

Poniedziałek 16:00

Koło dziennikarskie - gazetka „SPoko”

Anna Januszko

Czwartek 7. i 8.lekcja

Piątek 0.lekcja

Koło wolontariatu „Młodzież w działaniu”

Julita Królicka

Poniedziałek

Zajęcia w ramach projektu „Szkoła kompetencji kluczowych”

Joanna Golec

Piątek 5. i 6.lekcja

Elżbieta Ciechanowicz

Środa 5. i 6.lekcja

     

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved