foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

    KADRA PEDAGOGICZNA  
 

Robert

Słonina

dyrektor                  

 

Wioletta

Wolak

wicedyrektor, biologia, chemia,

   Małgorzata  Czaplińska  nauczanie zintegrowane, plastyka
  Anna Gałan zajęcia specjalistyczne, plastyka
  Joanna Golec pedagog
  Yevhen Havrylyshyn język ukraiński
  Małgorzata Iwaszko wdżr, informatyka
 

Anna

Januszko

język polski, informatyka

 

Dariusz

Kaczmarczyk

wf, edb

 

Agnieszka

Karwecka

zajęcia opiekuńcze

 

Julita 

Królicka

nauczanie zintegrowane, doradztwo zawodowe

  Krystyna Kruba zajęcia specjalistyczne
  Agnieszka Kuziuta pedagog

Daniela 

Kuzyk

język angielski

  Aneta Lachowicz wf
  ks. Artur Masłej religia greckokatolicka
  Marzena Machnowska język niemiecki
  Anna Maczuga  biblioteka, język polski
  Joanna Mokrzycka język polski, historia
 

Anna

Nisiewicz

nauczanie zintegrowane, język angielski

  Justyna Panasiuk

geografia, fizyka

 

Mirosława

Sadżuga

matematyka

 

Anna

Sęk

biologia, przyroda, informatyka

 

Wiesława

Skubiszewska

nauczanie zintegrowane

  Wiesława Sokołowska historia, WOS
 

Agnieszka

Szczepłocka

muzyka, plastyka

 

Anna

Szniggenberg

religia, nauczanie zintegrowane

 

Aneta

Szydłowska-Kisielewicz

religia

  Beata Tabaczyńska język angielski
 

Teresa

Trukawka

nauczanie zintegrowane, biblioteka

 

Robert

Trzebiński

wf, technika

 

Ireneusz

Turczyk

wf, informatyka

 

Agnieszka

Turczyk

język polski

  Zofia Wiśniewska

nauczanie zintegrowane

  Agnieszka Zawiszewska nauczanie zintegrowane
  Jolanta Zinko matematyka
 

Anna

Żaba

logopedia

       

  PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI  
  Barbara Amsztat sekretarz szkoły

Danuta 

Czarniak

pracownik obsługi

Leokadia

Danieluk

księgowa

 

Anna

Donner

pracownik obsługi

 

Jacek

Kielsznia

pracownik obsługi

 

Marta

Korenkiewicz

pracownik obsługi

Barbara

Panasiuk

pracownik obsługi

  Monika Stachura pracownik administracji

Wojciech

Stachura

informatyk

Teresa

Szkoda

pracownik obsługi

Jan

Szweda

pracownik obsługi

Iwona

Turowska

pracownik obsługi

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved