foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

mgr Elżbieta Ciechanowicz pedagog
mgr Małgorzata Czaplińska nauczanie zintegrowane, plastyka
mgr Joanna Gloger Mokrzycka j.polski, historia
mgr Joanna Golec oligofrenopedagog
mgr Danuta Gulbicka nauczanie zinegrowane
mgr Anna Sęk przyroda
s. Emilia Kuchta religia greko-katolicka
mgr Anna Nisiewicz nauczanie zintegrowane, język angielski
mgr Iwona Onufrijuk język ukraiński
mgr Jadwiga Pilucik biblioteka, pedagog specjalny
mgr Mirosława Sadżuga matematyka
mgr Wiesława Skubiszewska nauczanie zintegrowane
mgr Robert Słonina dyrektor
mgr Anna Szniggenberg religia
mgr Jolanta Szocik muzyka
mgr Robert Trzebiński WF
mgr Ireneusz Turczyk WF
mgr Agnieszka Turczyk j.polski, muzyka
mgr Zofia Wiśniewska nauczanie zintegrowane
mgr Piotr Żukowski język angielski
  Barbara Panasiuk sprzątaczka
  Leokadia Rynkiewicz kucharz
  Jan Szweda woźny-konserwator
  Irena Zasuwik sprzątaczka
  Barbara Amsztat sekretarz szkoły
  Iwona Turowski sprzątaczka
  Leokadia Danieluk główny księgowy
  Wojciech Stachura informatyk

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved