foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W środę 16 października mieliśmy niepowtarzalną okazję wysłuchać na żywo koncertu muzycznego "Blaszane, ale drewniane" odbywającego się w ramach Edukacyjnego Cyklu Muzycznego.

Wysłuchaliśmy wielu utworów na klarnet i saksofon - od klasycznego Mozarta do jazzu. Wykonawcy na zakończenie programu przeprowadzili krótki konkurs z teorii muzyki, który wygrał uczeń Va Kamil. Zwycięzca został nagrodzony kubkiem z logo zespołu.

Koncert organizowany był przez Agencję Artystyczną MAT z Olsztyna. Czekamy na kolejne muzyczne spotkania:)

 

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved