foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

No Subcategories
No Subcategories
No Subcategories
Dni wolne (0/0)
No Subcategories
WZO (0/1)
No Subcategories
No Subcategories
RODO (0/1)
No Subcategories
No Subcategories
Bieżące (0/1)
No Subcategories
No Subcategories
No Subcategories
Praca (0/3)
No Subcategories
 

Most downloaded files

 
Powered by Phoca Download

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved