foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

No Subcategories
No Subcategories
No Subcategories
No Subcategories
No Subcategories
 

Most downloaded files

Międzyszkony Konkurs Historyczny (Międzyszkony Konkurs Historyczny)
Międzyszkony Konkurs Historyczny (Międzyszkony Konkurs Historyczny)
 
Powered by Phoca Download

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved