foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

We wtorek 22.10 br. odbył się turniej "Z podwórka na stadion". Tradycyjnie już rozegrano go na Stadionie Miejskim w Pieniężnie.

Wyniki przedstawiają się następująco:
1. miejsce SP nr 6 Braniewo
2. miejsce SP nr 3 Braniewo
3. miejsce SP Frombork
4. miejsce SP Pieniężno
5. miejsce SP nr 5 Braniewo

Do finału awansowała drużyna SP nr 6 z Braniewa. Wszystkie zespoły nagrodzone zostały medalami i dyplomami ufundowanymi przez firmę Tymbark. Organizatorami imprezy byli nauczyciele wychowania fizycznego: p. Dariusz Kaczmarczyk i p. Robert Trzebiński.

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved