foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Nasza szkoła znalazła się w gronie 1200 szkół z całej Polski, które otrzymały bezpłatne czujniki smogu i tablice LED do wyświetlania wyników pomiarów w ramach projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej.

Niemal 1,7 tys. szkół z całej Polski wzięło udział w akcji zorganizowanej przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy. Zadaniem konkursowym było zorganizowanie w szkole głosowania oraz wykonanie plakatu na temat tej akcji. W głosowaniu wzięło udział 60% uczniów naszej szkoły, a plakat wykonała Gabrysia z obecnej 8b. Czujnik został zamontowany przed budynkiem starej szkoły. /Ola Boncal 8b/

Tu mozecie sprawdzić aktualny stan powietrza, temperaturę i wilgotność w Pieniężnie:

Czujnik smogu - dane

 

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved