foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

,,DLA NIEPODLEGŁEJ" - prawie 300 uczniów Szkoły Podstawowej w Pieniężnie wzięło udział we wspólnym śpiewaniu pieśni i piosenek o Polsce. Uczestnicy tego muzycznego spotkania mogli usłyszeć fragmenty polskiej poezji w wykonaniu piątoklasistów i siódmoklasistów. Było głośno, radośnie i patriotycznie.

Uroczystość przygotowały: p.Agnieszka Turczyk, p.Joanna Mokrzycka, p. Agnieszka Szczepłocka.

filmik (R. Trzebiński)

galeria 

 

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved