foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Franciszek Machnowski zdobył Nagrodę Specjalną International Children's Music Contest "STAR TO BORN" w Budapeszcie na Węgrzech.

Uczestniczył w konkursie dzięki nominacji otrzymanej na Festiwalu ,,Viva Italia" w Rzymie.  Zaśpiewał dwie piosenki: ,,Za mali" oraz ,,Never enough". Rywalizował z uczestnikami z 13 krajów w trzech kategoriach wiekowych: do 10 lat, 11-12 lat i 13-14 lat.

Franciszek doskonali swoje umiejętności w pracowni wokalnej Małgorzaty Habudy w Młodzieżowym Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim. W czasie przygotowań do tego konkursu z uwagi na nieobecność trenerki mógł liczyć na wsparcie i pomoc p. Agnieszki Szczepłockiej.

Gratulujemy!

foto: MDK w Lidzbarku Warmińskim

 

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved