foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W piątek 28. kwietnia w „sali kolumnowej” naszej szkoły przekazano sprzęt sportowy przeznaczony dla przedszkola, aby najmłodsi mogli rozpocząć przygodę z  piłką siatkową.

Uroczystość była przygotowana we współpracy z UKS „Pionierzy” i Stowarzyszeniem „Przyjaciół Szkoły”; obie organizacje działają w naszej szkole. Impreza odbyła się pod hasłem: „Siatka – ODNOWA”. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas liczni goście, m.in.  pan Kazimierz Kiejdo, Burmistrz Pieniężna, pan Leszek Dublaszewski z Fundacji „Złoty Laur Sportowy” oraz pan Kuba Urbanowicz, siatkarz grający w lidze włoskiej.

Spotkanie rozpoczęło się podziękowaniem skierowanym do sponsorów i szerokiej rzeszy ludzi, dzięki którym mogliśmy nabyć sprzęt i stroje oraz rozpocząć powrót do tradycji siatkarskiej w naszym mieście. Dzięki życzliwości naszych władz, z panem Burmistrzem na czele, rozpoczęliśmy treningi siatkarskie grupki uczniów z klas pierwszych. Z małej, 8-osobowej grupy uczniów, dzięki staraniom i ogromnemu zaangażowaniu pana Krystiana Fuksa oraz trenera, pani Anety Lachowicz, grupka rozrosła się do 25-osobowej formacji siatkarskiej. Trenują nie tylko siatkówkę, ale rozwijają także umiejętności pływackie poprzez wyjazdy na treningi do Braniewa. Ten fakt dał nam impuls do tworzenia klas sportowych w naszej placówce.

Mamy nadzieję, że kolejni uczniowie będą chcieli rozpocząć treningi siatkarskie w klasach sportowych.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Robert Słonina

galeria

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved