foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Kilkunastu uczniów naszej szkoły należy do nowo powstałej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Pieniężnie.

W czasie uroczystości z okazji Dnia Strażaka złożyli przysięgę: Ślubuję ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą (...) przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi (...)

Gratulujemy!

link: OSP Pieniężno

/foto:pixabay.com/

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved