foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Dwudziestu ósmoklasistów wzięło udział w pieszej pielgrzymce do Gietrzwałdu, by podziękować za sakrament bierzmowania. 

Szlak rozpoczął się w Olsztynie, gdzie zgromadziło się około 300 uczniów z całej archidiecezji warmińskiej. Organizatorem była pani Aneta Szydłowska-Kisielewicz.

galeria

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved