foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Dnia 20 marca 2023r. w Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej odbył się I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej „ Jeden z…”.

W zabawie udział wzięli wytypowani uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Im. Świętego Jana Pawła II w Lechowie z klas I - IV. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą z zakresu różnych dziedzin życia. Podczas konkursu dało się wyczuć atmosferę rywalizacji. Popełniane przez uczestników błędy wynikały w dużej mierze z tego, iż uczniowie musieli odpowiadać na forum w obecności swoich rówieśników. Brak odpowiedzi ze strony uczestnika dawał możliwość wykazania się wiedzą osobom z publiczności. Właściwa odpowiedź nagradzana była słodkościami. Organizatorami konkursy były: M. Machnowska, A. Kuziuta, M. Iwaszko.

Laureaci konkursu:

  • klasy I – Igor Komarnicki - Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lechowie,
    klasy II - Mateusz Wanek - Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lechowie,
    klasy III – Bianka Perzyło – Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie,
    klasy IV – Tomasz Kruszewski - Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lechowie.

Zwycięzcy w swoich kategoriach wiekowych otrzymali dyplomy, słodycze oraz bony podarunkowe do realizacji w Empiku. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i batony . Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Szkołę Podstawową w Pieniężnie.

17 kwietnia rywalizować będą uczniowie z klas V-VIII. Życzymy powodzenia! /opr.A.Kuziuta/

galeria /foto: Kacper Żaba/

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved