foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

1. Konkursowa piosenka "Ballada wrześniowa" wykonana przez zespół w "W drodze" w czasie Festiwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku

posłuchaj

2. Fotorelacja z Festiwalu Twórczosci Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku

obejrzyj (źródło: strona organizatora LO im.J.Kaczmarskiego w Olsztynku)

3. Taniec belgijka wykonany przez uczniów naszej szkoły w ramach akcji "Kolorowa skarpetka" (na znak solidarnosci z osobami chorymi na zespół Downa)

obejrzyj (autor: p. Robert Trzebiński)

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved