foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

W niedzielę, 04. 06. w Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie odbył się tradycyjny festyn rodzinny w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Został on zorganizowany przez Radę Rodziców działającą przy naszej szkole. Pomimo deszczowej aury festyn mógł się odbyć dzięki nowej szkole i życzliwości pana dyrektora Janusza Milana, który umożliwił nam wejście na teren drugiej sali gimnastycznej. Dzięki temu, że mamy ten piękny obiekt wielu rodziców i dzieci z naszej placówki mogło skorzystać z przygotowanych atrakcji.

Całość imprezy prowadzona była przez Małgorzatę i Bartłomieja Siedlików ze Sportowej Inicjatywy „Warmia”. Dzięki ich zaangażowaniu i doświadczeniu w całej sali zapanowała atmosfera dobrej zabawy. W „Pracowni Rzemiosł Dawnych” można było zapoznać się ze sposobami obróbki lnu. W tegoroczny festyn zaangażowane były również towarzystwa ubezpieczeniowe „Warta” i „HDI”.

Dzięki zaangażowaniu rodziców każdy uczestnik mógł spróbować świetnych wypieków, cateringu oraz lodów od pana Marka Tańskiego.

Niedzielne popołudnie spędziliśmy w gronie rodzinnym i przy świetnej zabawie.                      

GALERIA --->

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved