foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

image001

Dnia 20 maja 2017r. w Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie odbyło się spotkanie pt. :,,Prześladowani chrześcijanie .Mogę im pomóc”. Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pieniężnie uczestniczyło 28 uczniów. Spotkanie rozpoczęto Mszą św., a następnie dzieci uczestniczyły w warsztatach : np. .nauka piosenki religijnej, spotkanie z misjonarzem ,nauka tańca, wykonanie kartek z pozdrowieniami, nauka gry na bębnach, zwiedzanie muzeum.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wypuścili balony z pozdrowieniami dla dzieci z całego świata. Uczniowie byli pod opieką p .Anny Szniggenberg.

galeria

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved