foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

     FESTIWAL POEZJI to nowa forma popularyzacji piękna języka ojczystego, jaką zaproponowałyśmy
w tym roku w ramach obchodów Dni Rodziny. Dlaczego Festiwal a nie Konkurs ? Ano dlatego, że poezja nie lubi oceny, że poezji należy słuchać, a nie osądzać. Idąc tym tokiem myślenia, odeszłyśmy od sztywnej formuły konkursu. Zaczęłyśmy ambitnie, bo zaproponowałyśmy twórczość poetki, pisarki, reżyserki i dziennikarki oraz, a może przede wszystkim, autorki ponad dwóch tysięcy tekstów piosenek – Agnieszki Osieckiej i piosenkarza, kompozytora, dramaturga, scenarzysty, reżysera             i twórcy piosenek autorskich i literackich – Wojciecha Młynarskiego. To dwie wielkie postaci polskiej literatury, estrady, twórcy niezapomnianych i ponadczasowych przebojów.

     W spotkaniu 8 czerwca uczestniczyło ogółem 16 uczniów ze szkół podstawowych : w Piotrowcu, Lechowie, naszej placówki oraz z Gimnazjum. Uczestnicy recytowali przygotowane utwory według przypadkowej kolejności. Komisja w składzie : Stanisław Chorążyczewski, Krzysztof Kisiel oraz dyrektor Robert Słonina uznała, że wszyscy uczestnicy Festiwalu zasłużyli na nagrody zarówno za umiejętności recytatorskie, jaki i za próby zmierzenia się z poezją wysokich lotów. Sześć osób wyróżniono : Julię Kuciej , Julię Lichołat, Karola Mamińskiego, Agatę Goch, Amelię Majewską, Tomasza Skibę. Stanisław Chorążyczewski ufundował nagrodę specjalną – własnoręcznie wykonaną rzeźbę , którą wręczył Agacie Goch.

   Fundatorami nagród książkowych byli Justyna Grodź- Mariewicz i Stanisław Chorążyczewski. Dziękujemy zarówno Komisji – niezawodnemu Krzysztofowi Kisielowi i nowicjuszowi wśród nas Stanisławowi Chorążyczewskiemu oraz przychylnemu jak zawsze dyrektorowi Robertowi Słoninie,
a także Justynie Grodź – Mariewicz, która chętnie sponsoruje naszą działalność. Ukłony w stronę Leokadii Rymkiewicz.

   Dziękujemy też polonistkom : Jolancie Kosobudzkiej, Ewie Kołakowskiej, Zofii Drozd, Agnieszce Turczyk za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie uczniów.

   Mamy nieskromną nadzieję, że rozbudzimy wśród uczniów zainteresowanie piękną twórczością poetycką współcześnie piszących, że częściej sięgać będą po tomiki poezji i obcować ze słowem poetyckim.   Z naszej strony zapewniamy, że nie spoczniemy i już myślimy nad kontynuacją takiej formy popularyzacji piękna mowy ojczystej.

Organizatorki : Jadwiga Pilucik i Agnieszka Turczyk                                                                

 

Galeria --->

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved