foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W tym roku Dzień Języka Ojczystego obchodziliśmy wspólnie z naszymi mamami, które czytały nam fragmenty książek. Po co? Bo to one nauczyły nas pierwszych słów i to one kiedyś nam czytały.

Dowiedzieliśmy się, jak Roszpunka uleczyła księcia, gdzie schowała się Masza, że Malwina była bardzo ciekawską dziewczynką. Zastanawialiśmy się wspólnie, czy ciotka Franka rzeczywiście była czarownicą, czy Kapturek mógł uniknąć spotkania z wilkiem oraz czy Bolek i Lolek byli dobrymi detektywami. Poznaliśmy też przygody Tomka, królika i pierwszego krokusa. Okazało się, że nasze mamy wspaniale naśladują odgłosy koni, krów i innych zwierząt czy zjawisk.

Dziękujemy za miło spędzony czas!

(opr. Julia Królicka)

 galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved