foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W ramach projektu na lekcji plastyki w klasie 2 b połączyła się z nami pani Agata Kutryb (mama Patryka), która zademonstrowała nam trudną technikę modelowania balonów.

Dowiedzieliśmy się, że pani Agata robi to już siedem lat i posiada profesjonalny sprzęt. Na naszą lekcję Patryk przyniósł specjalne balony oraz pompki, dlatego mogliśmy zrobić kwiatka, pieska, szablę, miecz czy motylka. To była naprawdę świetna zabawa.

Jeszcze raz dziękujemy pani Agacie! (opr. Julita Królicka)

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved