foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W naszej bliotece przeznaczonej dla klas 1-4 można twórczo spędzić każdą przerwę.

Na uczniów czekają warsztaty plastyczne: lepienie z ciastoliny, kalkowanie starych monet czy malowanie na kamieniu. Najmłodsi mogą też skorzystać z komputera i zainstalowanych tam programów edukacyjnych. Oczywiście zawsze czynny jest kącik czytelnika, który ostatnio cieszy się dużym powodzeniem. Pani Magda nie narzeka na nudę:) Biblioteka na każdej przerwie na Was czeka!

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved