foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Otrzymaliśmy kolejną odpowiedź na naszą korespondencję wysłaną do warszawskich Powstańców.

Pan Jarosław z Wrocławia (kpt. "Wojtek") przesyła nam pozdrowienia, dziękując za pamięć i serce.  Kieruje do nas bardzo wzruszające słowa. Pisze m.in. "Jacy z nas bohaterowie? Słudzy niegodni jesteśmy. Zrobilismy tylko to, co do nas należało(...). Teraz Wasza kolej. Musicie zdobywać miłość do i mądrość dla Ojczyzny. Dla Jej wielkości!". Dziękujemy!

galeria

 

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved