foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W czwartek 13 czerwca 2019r. uczniowie klas IVa i IVb przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwał zaproszony pan policjant sierżant Adam Kapusto z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Braniewie i nauczyciele techniki - p. Anna Sęk i p. Robert Trzebińśki, którzy przygotowali uczniów. Zadbali oni również o przygotowanie szkolnego placu manewrowego do egzaminu praktycznego. Egzamin na kartę rowerową zdało 34 uczniów. Zostali oni pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego oraz szczęśliwymi posiadaczami – pierwszego w życiu „prawa jazdy”.

Gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy! (opr.A.S.)

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved