foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Po deszczach zrobiliśmy nasadzenia drzew. Obok poczciwej wiśni, posadziliśmy krzewy, graby i modrzew podarowany przez Nadleśnictwo Orneta. Drzewo ma Certyfikat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nadany z okazji 100 lat Niepodległości.

Sprzyjająca słoneczna i ciepła pogoda sprawiła, że ogród rozkwitł i nabrał barw. 11 czerwca br. zakątek rustykalny naszego ogrodu wpisał się pięknie w happening zorganizowany w naszej szkole z okazji Roku Stanisława Moniuszki. Był naturalną scenerią dla muzyki polskiego kompozytora oraz występów uczniów. Oprócz roli dekoracyjnej pełni on przecież funkcję edukacyjną, gdyż uczniowie na bieżąco śledzą rozwój i różnorodność występujących w nim gatunków zwierząt i roślin.

Zakątek nawiązujący do ogrodu wiejskiego bardzo ładnie komponuje się na tle naszej szkoły.(opr. Jadwiga Pilucik)

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved