foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W dniach 28-29 maja odbyła się szkolna wycieczka do Biskupina, Gniezna i Torunia. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb naszej szkoły razem z opiekunami: p. A. Szczepłocką, p. A. Sęk, p. R. Trzebińskim i p. D. Kaczmarczykiem. Celem wyjazdu było zapoznanie się z historią początków państwa polskiego.

Na początku pojechaliśmy do Biskupina zwiedzić Muzeum Archeologiczne, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak żyli mieszkańcy biskupińskiej osady. Dziewczynki uczestniczyły w warsztatach z pradziejowego tkactwa – „Nić Ariadny”, natomiast chłopcy – „Młotek z poroża”, „Igła z kości”. Następnie udaliśmy się na przejażdżkę kolejką wąskotorową Biskupin – Żnin, podczas której podziwialiśmy przepiękny krajobraz. Po przyjeździe do Trzemeszna zakwaterowaliśmy się w hotelu gdzie spożyliśmy obiadokolację, a chętni i niestrudzeni uczniowie udali się na basen.
Drugiego dnia wycieczki udaliśmy się do Gniezna, gdzie zwiedzaliśmy Katedrę w Gnieźnie. Następnie udaliśmy się do Torunia. Z panią pilot spacerowaliśmy po starym mieście. usłyszeliśmy ciekawe legendy i opowieści dotyczące spotkanych zabytków.Mieliśmy również czas na zakup pamiątek. Po wielu atrakcjach przyszedł czas na domowy obiad.
Kolejnym punktem wycieczki było samodzielne wypiekanie przez uczniów figuralnego piernika, zgodnie z tradycyjną recepturą, w Żywym Muzeum Piernika. Zajęcia urozmaicał fakt, iż prowadzący porozumiewali się z uczestnikami gwarą charakterystyczną dla ziemi chełmińskiej.

W ciągu całego wyjazdu towarzyszyła nam przyjemna atmosfera. Wycieczka ta była bardzo udana. Wszyscy wrócili do domów z uśmiechem na ustach i różnego typu pamiątkami, które będą przypominać nam o tej wycieczce.(opr. A.S.)

 Fotorelacja w galerii (foto: p. Ania S. i p. Robert T.)

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved