foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

 img 20190115 104730Dnia 15 stycznia 2019r. w Szkole Podstawowej w Lechowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Braniewskiego Mini Piłki Siatkowej Dwójek Chlopców. Nasi reprezentanci z klasy IVa w składzie:

  • Garbowski Szymon
  • Gąsior Filip
  • Machnowski Miłosz
  • Orłowski-Malinowski Wiktor
  • Papski Wojciech

po emocjonującej walce pokonali swoich rówieśników z Lechowa i zdobyli mistrzostwo powiatu braniewskiego. Turniej przebiegał w doskonałej atmosferze dzięki znakomitej organizacji gospodarza. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary, zdobyli nowe doświadczenia i nawiązali kontakty z uczniami z zaprzyjaźnionej szkoły. Zwycięstwo dało naszym chłopcom awans do rozgrywek rejonowych, na których życzymy im dalszych sukcesów.

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved