foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W  niedzielę 13 stycznia w braniewskiej Bazylice Mniejszej odbył się uroczysty koncert kolęd, w którym wziął udział nasz zespół muzyczny "W drodze". 

Tego dnia kolędy zaprezentowali wszyscy laureaci konkursu "Kolędy i Pastorałki" zorganizowanego przez Braniewskie Centrum Kultury. Uczniowie z zespołu "W drodze" zaprezentowali trzy utwory: "Pastorałka od serca do ucha" (zespół),  "Zaśnij Dziecino" (Róża Zawiszewska) oraz "Cicha noc" (Julia Lichołat - gimnazjalistka). 

 

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved