foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie klasy VA z koła teatralnego prowadzonego przez p. Agnieszkę Turczyk przygotowali przedstawienie pt. "Opowieść wigilijna" .
Młodzi aktorzy to: Jakub Hałeła, Miłosz Mokrzycki, Jakub Lachowicz, Róża Zawiszewska, Justyna Roman, Nikola Cieślińska, Michalina Błońska, Anna Korenkiewicz, Weronika Orlicka, Dawid Jakóbek, Wiktoria Terebieniec, Maja Nahańska, Mateusz Kułyk, Wiktoria Rutkowska. Gratulujemy!

galeria

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved