foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Nasze siódmoklasistki: Martyna Grzymkowska, Julia Ostrowska oraz Agnieszka Grędziszewska osiągnęły spektakularny sukces podczas Mistrzostw Świata WADF w tańcu, które odbyły się 26 listopada w Liberec w Czechach. Julia i Martyna jako uczestniczki Studia Tańca Hipnotic Mbp w Morągu zostały mistrzyniami świata. Agnieszka razem ze swoim zespołem Dance Team z Braniewa zdobyła tytuł wicemistrzyni. Trenerem dwóch drużyn jest pan Piotr Beńko. Gratulujemy dziewczyny!  /opr.Martyna 6a/

link fb Hipnotic Morąg

/foto:strona Hipnotic Morąg/

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved