foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Prace plastyczne drugoklasistów: Heleny Stachury (2a), Mai Rzońcy (2c) i Krzysztofa Tyczyny (2c) zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu plastycznego „Kraina moich marzeń” zorganizowanego przez Radio Olsztyn.

"Do naszej rozgłośni wpłynęło ponad 400 prac, a ich autorzy zaskoczyli nietuzinkowymi pomysłami i talentem. Wybór był niezwykle trudny, dlatego do II etapu wybraliśmy aż 40 najciekawszych prac, na które możecie głosować do 4 grudnia, do północy. "  - czytamy na stronie Radia Olsztyn.

Każdy z internautów ma możliwość oddania maksymalnie 3 głosów na dobę.

Autor pracy, która zdobędzie największą liczbę głosów, otrzyma nagrodę główną - wyjazd całej klasy na wycieczkę do Centrum Rozrywki Ale Zebra w Olsztynie .

Zwycięzcę poznamy w mikołajki 6 grudnia. 

Naszej utalentowanej trójce drugoklasistów już dziś gratulujemy i... GŁOSUJEMY!

LINK - ODDAJ 3 głosy

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved