foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Młodzi siatkarze z UKS "Pionierzy" odnieśli sukces w turnieju "rzucanki siatkarskiej" podczas zawodów wojewódzkich w Kętrzynie. Wywalczyli  ZŁOTO🥇🥇🥇.

Kategoria chłopcy 2015

1. miejsce Jan Fuks
2. miejsce Kętrzyn
3. miejsce Adam Fuks

4. miejsce Bartek Frelek
5. miejsce Piotr Bielan
6. miejsce Tymoteusz Pawelczyk

Kategoria dziewczynki 2015

1. miejsce Edyta Grobelna
2. miejsce Kętrzyn
3. miejsce Wiktoria Frelek

7. miejsce Weronika Grodź

Kategoria dziewczynki 2016

3. miejsce Eliza Konsalik

Wielu PIONIERÓW zajęło miejsca w pierwszych dziesiątkach. W turnieju udział wzięło ponad 100 dzieci. Zabawa była doskonała, dzieci w wieku 6-8 lat mogły sprawdzić swoje umiejętności na boisku i spotkać się w gronie sportowców.

Jesteśmy dumni i gratulujemy naszym małym zawodnikom za wyniki i za odwagę, ponieważ pomimo takiej presji wyszli z uśmiechem na boisko.

galeria2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved