foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU".

W XVIII edycji konkursu kapituła wybrała 36 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego do nadania Certyfikatu. Szkoła w Pieniężnie była jedyną szkołą z powiatu braniewskiego, która została wyróżniona w tej kategorii.

Wzięcie udziału w konkursie było okazją do integracji społeczności szkolnej wokół działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. W akcjach, projektach, konkursach  wzięli udział uczniowie klas 1-8 wspierani przez nauczycieli przyrody, geografii, biologii, chemii oraz wychowawców. Wiele akcji prowadził nasz Samorzad Szkoły. Koordynatorem wszystkich szkolnych działań  była p. Anna Sęk, która zgłosiła placówkę do konkursu i zestawiła roczne działania w szczegółowym sprawozdaniu. To sukces całej społeczności szkolnej.

Dyrektor szkoły pan Robert Słonina odebrał Certyfikat w czasie uroczystej gali, która odbyła się 8 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym!

certyfikat - pobierz

foto - pobierz

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved