foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie klas 4-7 wzięli udział w konkursie Mistrz Przedmiotów Ścisłych, który odbył się 9 listopada na sali kolumnowej. Uczestnicy wykazali się wiedzą i umiejętnościami z matematyki, fizyki, chemii, geografii oraz biologii. Każda z klas wybrała 3-osobową reprezentację. Z wytypowanych uczniów w drodze losowania utworzono drużyny.


Rozgrywki odbywały się w 2 etapach: pierwszy - w czasie godziny należało rozwiązać po 3 zadania na logiczne myślenie z matematyki, fizyki, chemii, geografii i biologii oraz drugi - w czasie 30 minut uczniowie rozwiązywali po 1 zadaniu z każdego przedmiotu na czytanie ze zrozumieniem.\

WYNIKI:
I miejsce - drużyna w składzie: Michalina Woźna, Maciej Hałeła,Radosław Piotrkowski,
II miejsce - Dominika Mikulska, Barbara Piotrkowska i Bartek Kwiatek,
III miejsce - Nina Milińska, Oliwier Jakuszczonek, Oskar Trzebiński.

Gratulujemy!
Wszyscy uczniowie zastali nagrodzeni rzeczowymi ufundowanymi prze pana dyrektora szkoły oraz pamiątkowym dyplomem przygotowanym przez organizatorów konkursu, które zostały wręczone na uroczystym apelu.
Dziękuję wszystkim koleżankom za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. /Jolanta Zinko/

galeria

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved