foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W naszej szkole odbył się konkurs na gazetkę klas 4-8 na temat rocznicy napaści ZSRR na Polskę. Niezależna komisja brała pod uwagę: zgodność z tematem, czytelność i estetykę wykonania. Wyniki będą liczone do rankingu na Klasę Roku, a przedstawiają się następująco:


IV a- 5/5 pkt
IV b- 5/5 pkt
V a- 3,5/5 pkt
V b- 5/5 pkt
VI a- 5/5 pkt
VI b- 4,5/5 pkt
VII a- 4,5/5 pkt
VII b- 3/5 pkt
VIII a- 5/5 pkt
i VIII b- 5/5 pkt.

Specjalne wyróżnienie otrzymała klasa IIIA (wych.Zofia Wiśniewska).


Wszystkim gratulujemy.
Dziękujemy p. A. Szczepłockiej za pomoc w ocenie gazetek.
Pozdrawiamy
Organizatorki:M. Sadżuga i J. Zinko

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved