foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Zespół ,,W drodze" wziął udział w XIV Przeglądzie Piosenki Religijnej, który odbył się 28 kwietnia w Ornecie. Tegoroczny festiwal odbył sie pod hasłem pod hasłem ,,Siła w jedności" i był hołdem złożonym Janowi Pawłowi II. Nasi uczniowie przygotowali utwór ,,Zaufaj Panu". Gratulujemy zespołowi i opiekunowi pani Agnieszce Szczepłockiej.

galeria

film /autor: mama Blanki Kozak/

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved