foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W poniedziałek 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To nowe polskie święto wprowadzone w 2004 r.

Z tej okazji biało-czerwone flagi zdobią domy, ulice i przestrzenie wspólne. Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również w licznych innych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Ukrainie czy w Chinach.

  • Flaga RP eksponowana publicznie powinna być czysta i mieć czytelne barwy.
  • Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
  • Na terenie RP flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.
  • Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.
  • Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.
  • Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów i rysunków.

filmik: Niepodlegla.pl.    (Polska to historia, którą warto się dzielić! Mówi o tym Richard Butterwick-Pawlikowski - brytyjski historyk i badacz dziejów Polski i Litwy - podkreślając jak niesamowici są Polacy, którzy po latach zaborów i zniszczeniach dwóch wojen światowych odrodzili się pod Biało-Czerwoną jako wspólnota.)

(foto: pixabay.com,  niepodległa.pl)

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved