foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt
     Uczniowie klasy VIII z wychowawczynią p. Joanną Mokrzycką wzięli udział w „Narodowym Czytaniu”, które odbyło się  z inicjatywy Biblioteki Miejskiej 7 września br. w galerii "Na Dworcu” w Pieniężnie.
     Lekturą „Narodowego Czytania", które odbywa sie w roku 100-lecia odzyskania niepodległości, było "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. P. Lubomira Wacławska, dyrektor Miejskiej Bibiloteki przywitała zaproszonych gości i wprowadziła  w temat powieści, której obszerne fragmenty czytało 10 lektorów.  Lekturze towarzyszyły fotosy z ekranizacji dzieła. 
     Na zakończenie uczestnicy wysłuchali krótkiego występu zespołu "Stokrotki".

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved