foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

WYWIADÓWKA – 11.09.2018 R.

Klasy I-III – 16:00

Klasy IV-VIII – 16:30

SALE:

NR SALI

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

KLASA

1

PIOTR ŻUKOWSKI

VI B

2

ANNA NISIEWICZ

III A

3

ZOFIA WIŚNIEWSKA

I A

4

WIESŁAWA SKUBISZEWSKA

I B

5

DARIUSZ KACZMARCZYK

IV B

120 nowy budynek

JOANNA MOKRZYCKA

VIII A

6

ANNA SĘK

VI A

9

ROBERT TRZEBIŃSKI

V B

10

JOLANTA ZINKO

IV A

114 nowy budynek

MIROSŁAWA SADŻUGA

VII B

20nowy budynek

IRENEUSZ TURCZYK

VII A

13

TERESA MONIKA TRUKAWKA

II A

14

MAŁGORZATA CZAPLIŃSKA

II B

15

AGNIESZKA TURCZYK

V A

Dyrektor pozostaje do dyspozycji rodziców do godziny 17:00

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved