foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

 Z okazji Dnia Wody odbył się  Wiosenny Koncert Gwiazd. Każda klasa (4-8) przygotowała prezentację wylosowanej wcześniej piosenki. Były to następujące utwory:

4A-TGD

4B-EKIPA

5A- JUSTIN TIMBERLAKE

5B- ICH TROJE

6A-PIOSENKA MUNDIALOWA

6B- DANZA KUDURO

7A-BARBIE

7B- KOWBOJKA

8A- BAŁKANICA

8B- NIRVANA

W święcie wzięły też udział dzieci z klas I-III. Występy oceniali jurorzy: Posejdon (pan Robert Trzebiński), Syrena Anna (pani Ania Żaba) i Syrenka Krystyna (pani Krystyna Kruba). W prowadzeniu imprezy pomagali praktykanci: Kacper Żaba, Kamil Kuciej, Jakub Rudź, Filip Piotrkowski, Mikołaj Terebieniec. Organizatorami byli Samorząd Szkoły, pani A. Szczepłocka i pani A.  Sęk. /opr. Ola 8b/

 galeria 1 (foto: wychowawcy)

galeria 2 (foto:p. A.Karwecka)

galeria 3 (foto: Gabi 8b)   -   wkrótce:)

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved