foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W piatek 24 marca 2023r. odbyły się w naszej szkole eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Wyniki w kategorii klas l-lV
I miejsce Kwiatek Przemysław
Il miejsce Grobelny Aleksander
Ill miejsce Pielas Kacper

Wyniki naszych uczniów w kategori klas V-Vlll
I miejsce Machnowski Miłosz
Ill miejsce Piotrkowski Radosław
Przemek, Aleksander i Miłosz będą reprezentować naszą szkołę w konkursie na szczeblu powiatowym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a finalistom życzymy powodzenia. /opr. R.Trzebiński/

galeria

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved