foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

lodowisko2017 20Dn. 17 stycznia 2018 r. klasa VA i VB oraz grupa uczniów z klasy VIA i VIB uczestniczyła w wyjeździe rekreacyjnym na odkryte lodowisko przy ul, Jeziołowicza w Olsztynie. Oprócz tego niektórzy mieli okazję podjąć po raz pierwszy naukę jazdy na łyżwach i jak widać zakończoną powodzeniem. Po 1.5 godzinnej jeździe udaliśmy się jeszcze na posiłek do McDonald’s i powróciliśmy do Pieniężna. Wyjazd zorganizowali p. Anna Sęk i p. Piotr Żukowski.

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved