foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

leon2017 1

Znamy już wyniki rundy jesiennej Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego Języka Angielskiego LEON 2017, w którym wzięło udział 30 uczniów naszej Szkoły. Konkurs był przeprowadzony w kategorii klasy IV, V i VI. Wśród czwartoklasistów najlepszymi okazali się Miłosz Mokrzycki,który zajął 34 miejsce, Kacper Pilucik - 35 miejsce, a Szymon Dawidowicz i Weronika Grzegorczyk zajęli 38 miejsce. W kategorii klasy V najlepiej wypadli: Oliwia Karpińska - 23 miejsce, Bartłomiej Tyrawski - 25 miejsce oraz Michał Orłowski - 26 miejsce. W klasach szóstych najlepiej napisali: Mikołaj Terebieniec - 16 miejsce, Amelia Malaszewska - 18 miejsce i Tomasz Skiba - 19 miejsce. Pamiątkowe dyplomy zostaną wręczone po feriach. Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! Opiekunowie: p. Anna Nisiewicz i p. Piotr Żukowski.

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved