foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Nasi piłkarze zajęli 1. miejsce w Mistrzostwach Powiatu Braniewskiego w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych rocznik 2007 i młodsiktóry odbył się 18 maja w Braniewie.
Nasza drużyna po bardzo dobrym występie zajęła l miejsce, pokonujac szkoły z Braniewa i Fromborka. Królem strzelców turnieju został Jakub Hałeła.
Skład drużyny Mistrzów Powiatu:
Kamiński Szymon
Gąsior Filip
Włodarczyk Jakub
Kałamaj Szymon
Rudyk Paweł
Lachowicz Jakub
Hałeła Jakub
Jakóbek Dawid
Kułyk Mateusz

Gratulujemy sportowcom i trenerowi p. Robertowi Trzebińskiemu.

dyplom

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved