foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie starszych klas wzięli udział w szkolnym konkursie recytatorskim ,,Poezja K.K. Baczyńskiego".

Laureatami etapu szkolnego zostali:

Julia Szczepłocka - I miejsce
Julia Jadacka - II miejsce
Małgorzata Orlicka-Rewers - III miejsce
Hanna Dymitruk - wyróżnienie

Występy 10 młodych recytatorów oceniało jury w składzie: p. Agnieszka Kuziuta, p. Monika Trukawka i p. Anna Szniggenberg. Komisja podkreśliła duże zaangażowanie uczestników i zdecydowała, że wszyscy zakwalifikowali się do kolejnego etapu, który odbędzie się w MDK-u 20 października.

 

galeria

 

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved