foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Właśnie rozpoczęliśmy innowację „Z klasą przez Polskę”. Polega ona na tym, że raz w miesiącu łączymy się z wybranym szkołami z północy, południa, zachodu i środkowej Polski, by promować naszą szkołę i region.

1 października odbyło się pierwsze spotkanie, na które przygotowaliśmy miniwykłady o naszej szkole i gminie. Opowiedzieliśmy o historii naszej szkoły, Mikołaju Koperniku, który mieszkał w naszym zamku, o herbie, rezerwacie, moście, legendzie kapliczki czy seminarium werbistów. Odpowiadaliśmy na wiele ciekawych pytań i zachęcaliśmy do odwiedzenia nas.

Teraz wyślemy do każdej ze szkół gadżety Pieniężna, które otrzymaliśmy z Urzędu Miasta. Bardzo dziękujemy za wsparcie naszych działań!

/opr. p. Julita Królicka, wychowawczyni klasy 3b/

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved