foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie klas 5a,6b i 7b mieli okazję obejrzeć w olsztyńskim kinie film "Czarny młyn" oparty na motywach powieści Marcina Szczygielskiego.

To historia grupy przyjaciół mieszkających w małym miasteczku, w którym przeżycie czegoś niesamowitego graniczy z cudem. Kiedy mimo ostrzeżeń wchodzą na zakazany teren Czarnego Młyna, ich wakacje zmieniają się nie do poznania...

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved