foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W środę 15 września nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie Świata", które w tym roku przebiegało pod hasłem ,,Myślę, więc nie śmiecę".
Każda klasa miała wydzielony teren. Śmieci trafiły do trzech worków: plastik, szkło, papier. Następnie klasy wykonały plakat promujący tegoroczną akcję oraz przeprowadzono lekcje w ramach zajęć z wychowawcą o tematyce ekologicznej. Nad przebiegiem akcji czuwały panie A. Sęk i A. Wardak.
W akcji pomogła Spółdzielnia Socjalna ,,Sąsiedzi", która odebrała zgromadzone worki.
/opr.Ola Boncal 7B, Kuba Włodarczyk 7B,  foto: Natalia Zinko 8A/

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved