foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Z okazji Dnia Języka Ojczystego w klasie Ib odbyła się lekcja o tematyce zimowej.

Uczniowie pięknie czytali tekst pt. "Narty". Mieli też możliwość przymierzania prawdziwych nart. Następnie układali i przepisywali zdania z wyrazem "narty". Przygotowali też ściągawkę dla rodziców z poprawnymi zwrotami. Tego dnia częściej niż zwykle używali magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

(opr. p. Małgorzata Czaplińska)

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved